Maszyny do preparacji i stabilizacji
Ciąg technologiczny do wytwarzania włókien z roztworu na mokro
CT-02

Ciąg technologiczny do wytwarzania włókien z roztworu na mokro składa się z następujących podzespołów:

  • Urządzenie dozujące roztwór przędzalniczy – UDR-02
  • Wanna kąpieli zestalającej – WKZ-01
  • Wanna kąpieli plastyfikującej – WKP-01
  • Urządzenia podająco-odbierające – UPO-03
  • Zespół rozciągania włókien w parze wodnej przegrzanej – ZRW-02
  • Urządzenia podająco-odbierającego – UPO-02
  • Przewijarka wodzikowa z kompensatorem – PW3

Dodatkowe urządzenia wolnostojące:

  • Urządzenie susząco-nawijające – USN-01 wraz z Przewijarka wodzikową z kompensatorem PW1
  • Urządzenie płuczące włókna – UPW-01 wraz z Przewijarką wodzikową bez kompensatora PW2
  • Mieszalnik roztworu – MR-01
Przeznaczenie maszyny

Zespół maszyn przeznaczony jest do kompletnego wytwarzania włókien, począwszy od mieszania roztworu, jego wytłaczania, rozciągania ii utrwalenia po suszenie. Włókna te które mogą być używane w dalszych pracach badawczych.

Poszczególne elementy ciągu zostały tak skonstruowane i dobrane aby zmaksymalizować ilość zmiennych parametrów które można dowolnie modyfikować w celu uzyskania odpowiedniej jakości włókien.

Oznaczenie:

Jedn.:

Wielkość:

Ilość maszyn w ciągu technologicznym

szt.

7

Ilość maszyn dodatkowych

szt.

5

Dysze przędzalnicze – filiery (UDR-02):

 

 

- średnica otworów

mm

0,08

- liczba otworów w dyszy

szt.

500

- maksymalna liczba dysz

szt.

2

Zastosowany filtr siatkowy (UDR-02)

oczka/cm2

~9500

Pojemność wanny zestalającej / plastifikującej (WKZ-01; WKP-01)

dcm3

2 x 10,5

Temperatura kąpieli (WKZ-01; WKP-01)

oC

(-20) – (+100)

Prędkość liniowa urządzeń podająco-odbierających (UPO-02; UPO-03)

m/min.

0,5 – 40

Wydatek pary wodnej (ZRW-02)

kg/h

do 6

Temperatura pary wylotowej (ZRW-02)

oC

100 – 250

Długość rury procesowej (ZRW-02)

mm

~1200

Wymiary cewek odbiorczych (śr. Wew. x długość) (PW-1; PW-2; PW-3)

mm

69 x 230

Długość wodzenia przewijarek wodzikowych (PW-1; PW-2; PW-3)

mm

145

Czas płukania włókien (UPW-01)

min.

9 – 10

Obroty mieszadła (MR-01)

obr./min.

0 – 150