Maszyny do preparacji i stabilizacji
Ciąg technologiczny do wytwarzania włókien z roztworu na mokro
Zespół maszyn przeznaczony jest do kompletnego wytwarzania włókien, począwszy od mieszania roztworu, jego wytłaczania, rozciągania ii utrwalenia po suszenie. Włókna te które mogą być używane w dalszych pracach badawczych. Poszczególne elementy ciągu zostały tak skonstruowane i dobrane aby zmaksymalizować ilość zmiennych parametrów które można dowolnie modyfikować w celu uzyskania odpowiedniej jakości włókien.
więcej...
Komora susząca
Komora susząca jest przeznaczone do wykańczania tkanin oraz taśm technicznych i pasmanteryjnych, które wymagają wysuszenia.
więcej...
Komora susząca
Komora susząca jest przeznaczone do suszenia sznurków, które w procesie technologicznym poddawane są chemicznej obróbce włókna (nanoszenie preparacji, barwieniu itp.)
więcej...
Nawijarko-suszarka motków
Maszyna przeznaczona jest do nanoszenia preparacji (roztwór wodny) na sznurek i jego wysuszenie w trakcie przewijania.
więcej...
Przewijarka do nanoszenia preparacji
Przewijarka do nanoszenia preparacji PNP-01 przewidziana jest do przewijania i jednoczesnego nanoszenia gęstej preparacji na nici używane później jako uszczelniacze do gwintów. Nawoje końcowe formowane są na plastikowych cewkach odbiorczych stosowanych w obrocie handlowym.
więcej...
Urządzenie do preparacji
Maszyna przeznaczona jest do namaczania 336 przędz w roztworze i wyżymania z nich nadmiaru naniesionej preparacji.
więcej...
Urządzenie do termicznej stabilizacji
Urządzenie do termicznej stabilizacji UTS-12 jest przeznaczone do wykańczania tkanin technicznych i pasmanteryjnych, które w procesie technologicznym wymagają naniesienia preparacji, a następnie wysuszenia.
więcej...
Urządzenie do termicznej stabilizacji
Urządzenie do termicznej stabilizacji UTS-14 przeznaczone jest do wykańczania taśm technicznych i pasmanteryjnych, które w procesie technologicznym wymagają naniesienia preparacji, a następnie wysuszenia. Dzięki zamiennym modułom istnieje możliwość jedno lub dwustronnego nanoszenia preparacji.
więcej...